pl

Change of Koyo Individual and Carton boxes for Ball Bearing Units

lexuslc500

Change of Koyo Individual and Carton boxes for Ball Bearing Units

JTEKT has extensively been working on the improvement of the Koyo product packaging. Our product packaging helps us to ensure that our bearings are well protected during all transits and arrive in top condition at the end-user.

The packaging offers also an opportunity to positively impact our brand’s image. Therefore we are pleased to inform you that we are gradually introducing new individual and carton boxes for our Ball Bearing Units range in the distribution market for the month of February.

Should you require more information about these changes, please contact your local Koyo Account-manager.

Bearing 3D
FAQ

Czym jest łożysko igiełkowo-wałeczkowe?

Łożysko igiełkowo-wałeczkowe jest łożyskiem o bardzo kompaktowej konstrukcji bazującej na wałeczkach walcowych. Łożyska igiełkowo-wałeczkowe stanowią atrakcyjną finansowo alternatywę przeznaczoną do zastosowań wymagających ograniczonej do minimum przestrzeni, służą do przenoszenia określonego obciążenia z ustaloną prędkością. Dzięki swoim właściwościom mogą się okazać idealnym rozwiązaniem, szczególnie z uwagi na zdolność do działania na określonym poziomie prędkości i obciążalności, a jednocześnie są łożyskami o najmniejszym przekroju poprzecznym spośród wszystkich rodzajów łożysk wałeczkowych.

You may communicate us your personal data in the frame of using our website. JTEKT Europe Bearings B.V. and its affiliates undertake to comply with the European General Data Protection Regulation (GDPR May 25th 2018) and shall process your data in compliance with GDPR. In case you would like to proceed with your rights (refusal, information, access, erasure, restriction, portability), you can send a request to dpo.jeo@jtekt.eu

I understand