pl

Produkt

Łożyska kulkowe skośne

Dostępne w wersjach jedno- i dwurzędowych, w dopasowanych parach i ze stykiem czteropunktowym.

Dostępne w wersjach jedno- i dwurzędowych, w dopasowanych parach i ze stykiem czteropunktowym.

Skonstruowane na potrzeby wysokiej precyzji i doskonałych osiągów przy dużych prędkościach. Łożyska kulkowe skośne zostały zaprojektowane pod kątem przenoszenia obciążeń połączonych: zarówno osiowych, jak i promieniowych.

Konstrukcja łożysk kulkowych skośnych pozwala na formowanie kąta działania w trakcie pracy łożyska pomiędzy bieżniami i kulkami. Najważniejszą cechą tego typu łożysk jest fakt, iż jedna lub obydwie bieżnie posiadają jeden uwolniony pierścień zewnętrzny, bądź też znajduje się on wyżej, niż pozostałe. Aby tego typu łożyska mogły funkcjonować prawidłowo, ich montaż musi odbywać się pod obciążeniem wzdłużnym. Takie obciążenie (lub obciążenie wstępne) tworzy linię styku (lub kąt działania) pomiędzy bieżnią wewnętrzna, kulką a bieżnią zewnętrzną. Obciążenie wstępne może stanowić wewnętrzną właściwość łożyska lub można je wywołać w momencie umieszczania łożyska w zespole. Kąty działania wahają się pomiędzy 15° a 40°, a ich pomiar odbywa się względem prostej prostopadłej do osi łożyska. Łożyska poprzeczno-wzdłużne, inaczej skośne, są jednokierunkowymi łożyskami oporowymi o wysokiej odporności na znaczne obciążenie wzdłużne i przeciętne obciążenia promieniowe.

Przy doborze łożysk skośnych należy w pierwszej kolejności kierować się takimi wymiarami jak średnica otworu, średnice zewnętrzne i szerokość pierścienia zewnętrznego wyrażone w jednostkach przyjętych w ramach danego projektu. Mogą to być zarówno cale, jak i jednostki metryczne, a niektórzy producenci podają wymiary w obydwu systemach miar. W sektorze produkcji łożysk stosuje się znormalizowany system numeracji łożysk z otworami o średnicach metrycznych. W przypadku otworów w rozmiarze 04 i większym, wystarczy zastosować mnożnik 5, aby otrzymać średnicę otworu w milimetrach.  

Inne parametry, jakie koniecznie należy wziąć także pod uwagę przy doborze łożysk skośnych, to prędkość nominalna, statyczne obciążenie promieniowe i dynamiczne obciążenie promieniowe. Prędkość nominalna łożyska pracującego w układzie smarowanym smarem stałym jest niższa niż łożyska smarowanego olejem. Statyczne obciążenie promieniowe to maksymalne obciążenie promieniowe, jakie łożysko jest w stanie przyjąć bez wystąpienia nadmiernego odkształcenia trwałego. Z kolei dynamiczne obciążenie promieniowe to obliczeniowe, stałe obciążenie promieniowe, jakie teoretycznie jest w stanie wytrzymać grupa identycznych łożysk z nieruchomymi pierścieniami zewnętrznymi w trakcie nominalnego cyklu życia wynoszącego 1 milion obrotów pierścienia wewnętrznego.

Producenci standardowo posługują się standardem ABEC przypisując łożyskom odpowiednie klasy. Klasy w skali ABEC (Annular Bearing Engineers' Committee, czyli Amerykańskiego Stowarzyszenia Konstruktorów Łożysk) określają klasyfikację łożysk w zależności od ich zakresów precyzji i tolerancji. Im wyższa jest wartość w skali ABEC, tym precyzyjniejsze jest dane łożysko. W stosownych tabelach podano wartości tolerancji i innych parametrów nominalnych na potrzeby poszukiwania odpowiednich typów łożysk skośnych..

Łożyska skośne występują w wariantach zależnych od rodzajów zastosowanych uszczelek lub pierścieni ochronnych. Uszczelki i boczne pierścienie ochronne zapewniają im zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i powstrzymują czynnik smarny przed wydostawaniem się na zewnątrz. Uszczelki lepiej sprawdzają się w kontekście ochrony i zapobiegania wyciekom smarów niż pierścienie ochronne, lecz słabiej wypadają w tym porównaniu pod względem maksymalnej prędkości roboczej. Elementy zabezpieczające można podzielić na pojedyncze/podwójne uszczelki lub pojedyncze/podwójne boczne pierścienie ochronne. Łożyska skośne mogą być także produkowane ze specjalnych materiałów, takich jak stal nierdzewna, tworzywa sztuczne i ceramiczne materiały hybrydowe. Mogą być również powlekane, a do najczęściej wykorzystywanych w tym celu materiałów należą kadm i chrom.

Pod względem konstrukcji, łożyska skośne występują w wersjach oporowych jednokierunkowych, oporowych dwukierunkowych, dwurzędowych, dwurzędowych z maksymalnym skosem, oporowych w układzie duplex i ze stykiem czteropunktowym. Najcieńsze łożyska charakteryzują się bardzo niewielkimi powierzchniami przekroju poprzecznego w zestawieniu z ich średnicami. Łożyska wyposażone w specjalną podporę są przeznaczone specjalnie dla układów ze śrubą z nakrętką kulkową lub śrubą pociągową. Niektóre łożyska mogą mieć również konstrukcję kołnierzową. Łożyska skośne występują także w wariantach różniących się rozwiązaniem kwestii smarowania. Ich smarowanie może odbywać się poprzez zmianę czynnika, mogą by wstępnie smarowane lub posiadać smar stały.

Łożyska kulkowe skośne sprawdzają się wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wysokiej precyzji działania i dobrych osiągów przy wysokich prędkościach. Ten typ łożyska został zaprojektowany po to, by z powodzeniem radzić sobie ze złożonymi obciążeniami.

Bearing 3D
FAQ

Jak uzyskać dostęp do sekcji E-commerce, będąc dystrybutorem produktów Koyo?

Prosimy o kontakt w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

You may communicate us your personal data in the frame of using our website. JTEKT Europe Bearings B.V. and its affiliates undertake to comply with the European General Data Protection Regulation (GDPR May 25th 2018) and shall process your data in compliance with GDPR. In case, you would like to proceed with your rights (refusal, information, access, erasure, restriction, portability), you can send a request to dpo.jeo@jtekt.eu. Our privacy policy is available at: www.jtekt.co.jp/e/privacy3.html

I understand