pl

Produkt

Łożyska wałeczkowe walcowe

Do ich cech charakterystycznych można zaliczyć kołnierze oporowe, otwory równoległe lub stożkowe, a także otwory i rowki smarne.

Dostępne są w wariantach jedno-, dwu- lub czterorzędowych.

Do ich cech charakterystycznych można zaliczyć kołnierze oporowe, otwory równoległe lub stożkowe, a także otwory i rowki smarne. Ten typ łożyska odznacza się znakomitą obciążalnością promieniową z uwagi na styk liniowy pomiędzy jego wałeczkami i bieżniami. Nasze łożyska walcowe w równej mierze nadają się do układów pracujących pod znacznym obciążeniem promieniowym, jak i udarowym.

Łożyska wałeczkowe walcowe cechują się znakomitą odpornością na obciążenia promieniowe i średnią odpornością na obciążenia wzdłużne. Posiadają wałeczki o kształcie walcowym, które jednak nie stanowią w rzeczywistości cylindrów. Zamiast tego, ich konstrukcja jest baryłkowata lub otwarta na końcu, dzięki czemu redukuje spiętrzenia naprężeń. Efektem tej szczególnej geometrii jest niskie tarcie, a skonstruowane w oparciu o nią łożyska nadają się do pracy z dużymi prędkościami. Łożyska wałeczkowe walcowe są powszechnie dostępne w wariantach precyzyjnych, na przykład w klasie RBEC-5 zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną przez Roller Bearing Engineers Committee (Stowarzyszenie Konstruktorów Łożysk Wałeczkowych). Klasy RBEC opisują parametry dokładności i tolerancji różnego rodzaju łożysk. Zasadniczo im wyższa jest wartość w skali RBEC, tym mniejsze są tolerancje dokładności danego łożyska. Standardowo, łożyska wałeczkowe walcowe są smarowane olejem, który pełni również funkcję czynnika chłodzącego.

Większość łożysk wałeczkowych walcowych jest wykonanych ze stali stopowej lub niskowęglowej. Na potrzeby niektórych zastosowań stosuje się łożyska wykonane ze specjalnych gatunków stali wysokowęglowej i łożyskowej, utwardzanej powierzchniowo lub hartowanej wskroś. Stale wysokowęglowe nie wymagają nawęglania i nadają się do utwardzania powierzchniowego poprzez nagrzewanie indukcyjne lub do hartowania skrośnego z wykorzystaniem konwencjonalnych metod nagrzewania. W przypadku korzystania ze stali niskowęglowych, nawęglanych, węgiel pierwiastkowy wprowadza się po zakończeniu obróbki skrawaniem łożysk wałeczkowych walcowych aż do głębokości gwarantującej otrzymanie utwardzonej powierzchni materiału, która jest w stanie oprzeć się obciążeniom działającym na łożysko. Dodatek węgla pierwiastkowego i stopów zapewnia uzyskanie odpowiedniej kombinacji twardej i wytrzymałej zmęczeniowo powłoki zewnętrznej oraz solidnego, a zarazem plastycznego rdzenia.

Najważniejszymi parametrami, jakie uwzględnia się przy doborze łożysk wałeczkowych walcowych, są rozmiar otworu oraz średnica zewnętrzna. W sektorze produkcji łożysk stosuje się znormalizowany system numeracji łożysk wałeczkowych z otworami o średnicach metrycznych. W przypadku otworów w rozmiarze 04 i większym, należy pomnożyć rozmiar otworu przez 5, aby otrzymać jego średnicę w milimetrach. Średnica zewnętrzna łożysk wałeczkowych walcowych jest wielkością obejmującą oprawę (jeżeli występuje), lecz nie uwzględniającą kołnierza. Inne ważne dla łożysk wałeczkowych walcowych parametry to szerokość całkowita, prędkość nominalna (olej), statyczne obciążenie osiowe, statyczne obciążenie promieniowe, dynamiczne obciążenie osiowe i dynamiczne obciążenie promieniowe. Statyczne obciążenie osiowe i statyczne obciążenie promieniowe stanowią, odpowiednio, maksymalne obciążenia osiowe i promieniowe, jakie łożyska są w stanie wytrzymać unikając trwałego odkształcenia. Z kolei dynamiczne obciążenie osiowe i dynamiczne obciążenie promieniowe to, odpowiednio, obliczeniowe obciążenie osiowe i promieniowe, jakie jest w stanie wytrzymać grupa identycznych łożysk z nieruchomymi pierścieniami zewnętrznymi w trakcie nominalnego cyklu życia wynoszącego 1 milion obrotów pierścienia wewnętrznego.

Łożyska wałeczkowe walcowe znakomicie sprawdzają się w wielu różnych zastosowaniach. Należą do nich górnictwo, przemysł naftowy czy energetyka, jak również systemy przenoszenie mocy, obróbka cementu, produkcja kruszyw i recykling metali. Niektóre łożyska wałeczkowe walcowe są wykorzystywane w maszynach do brykietowania, urządzeniach do mieszania żywicy, walcarkach, suszarkach obrotowych lub maszynach wykorzystywanych w przemyśle celulozowo-papierniczym. Inne typy znajdują zastosowanie w budownictwie, w urządzeniach takich jak kruszarki, silniki elektryczne, dmuchawy i wentylatory, mechanizmy zębate i napędowe, maszyny do produkcji tworzyw sztucznych, obrabiarki oraz silniki trakcyjne i pompy.

Łożyska wałeczkowe walcowe charakteryzują się wysoką obciążalnością promieniową z uwagi na styk liniowy pomiędzy jego wałeczkami i bieżniami. Łożyska te nadają się do układów pracujących pod znacznym obciążeniem promieniowym, jak i udarowym. Świetnie spisują się również w układach wysokich prędkości, jako że z uwagi na ich konstrukcję można poddawać je bardzo precyzyjnej obróbce skrawaniem. Dzięki możliwości rozdzielenia pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, montaż i demontaż tego typu łożysk są wyjątkowo łatwe.

Bearing 3D
FAQ

Czym jest łożysko?

Łożysko jest ruchomą częścią, która umożliwia ruch obrotowy pomiędzy elementem nieruchomym a elementem obracającym się. Istnieje kilka rodzajów łożysk, na przykład ślizgowe, magnetyczne czy toczne. Łożyska marki Koyo to łożyska toczne, które charakteryzują się długą trwałością użytkową, znaczną zamiennością części i energooszczędnością.  Elementy toczne łożysk są mocowane pomiędzy pierścieniami wewnętrznymi a pierścieniami zewnętrznymi z zastosowaniem koszyka lub bez niego. Dzięki takiej konstrukcji, w trakcie eksploatacji uzyskuje się płynnych ruch toczny. Do najważniejszych korzyści związanych ze stosowaniem łożysk tocznych zalicza się:

 

    Niskie tarcie przy rozruchu

    Możliwość przenoszenia zarówno promieniowych, jak i wzdłużnych obciążeń i wykonywania ruchu obrotowego z dużą prędkością

    Łatwość obsługi i konserwacji

    Zamienność i powszechna dostępność na rynku dzięki globalnej normalizacji i standaryzacji

    Zdolność do pracy w skrajnie trudnych warunkach otoczenia (wysokich i niskich temperaturach)

    Proste metody smarowania

 

Łożyska są jednymi z najważniejszych elementów we wszystkich typach maszyn i urządzeń, w których są stosowane. Można je znaleźć na przykład w pojazdach samochodowych, samolotach, artykułach gospodarstwa domowego, lecz również w urządzeniach do produkcji stali czy półprzewodników.

You may communicate us your personal data in the frame of using our website. JTEKT Europe Bearings B.V. and its affiliates undertake to comply with the European General Data Protection Regulation (GDPR May 25th 2018) and shall process your data in compliance with GDPR. In case, you would like to proceed with your rights (refusal, information, access, erasure, restriction, portability), you can send a request to dpo.jeo@jtekt.eu. Our privacy policy is available at: www.jtekt.co.jp/e/privacy3.html

I understand