tr

BY PRDUCT

Konik makaralı rulmanlar

Tek ve çift sıralı modelleri mevcuttur, hem metrik hem inç ölçü sistemi kullanılır, TDO (bir tane çift dış bilezik ve iki tane tek sıralı iç bilezik) ve TDI (bir tane çift iç bilezik ve iki tane tek sıralı dış bilezik) türleri üretilir.

Tek ve çift sıralı modelleri mevcuttur, hem metrik hem inç ölçü sistemi kullanılır, TDO (bir tane çift dış bilezik ve iki tane tek sıralı iç bilezik) ve TDI (bir tane çift iç bilezik ve iki tane tek sıralı dış bilezik) türleri üretilir.

Bu tip rulmanlar, dış bilezikler, iç bilezikler ve makaraların konik yüzeylerinin doruk noktaları yatak ekseninin ortak noktasında yakınsayacak şekilde tasarlanmış. Yüksek yükler veya çarpma yükleri altında çalışan mekanizmalar için uygundur.

Konik makaralı rulmanlar iç bilezik, dış bilezik, kafes, ve yükü eşit şekilde dağıtmak amacıyla tasarlanmış olan makaralardan ibarettir. Düşük ve orta hız olma durumunda, yüksek radyal ve eksenel yükler taşıma kapasitesine sahiptir. Konik makaralı rulmanların tek, çift ve dört sıralı modelleri mevcuttur. Tek sıralı rulmanlarda, eksenel yük kapasitesi radyal yük kapasitesinin %60’ kadardır. Çift sıralı rulmanlar radyal yüklere karşı daha yüksek dayanıklılık gösterir ve eksenel yükleri her iki yönde alabilir. Makaraları, yuvarlanma yolları ve makaralar arasındaki temas çizgisi dönme eksenine doğru yakınsayacak veya ıraksayacak şekilde ayarlanabilir. Çift sıralı ıraksama rulmanlar, mil montajlamasının rijiditesini artırırken, yakınsama rulmanlar onu artırmaz. Başka mevcut modellerde, çift sıralı rulman tek dış bilezikle iki iç bileziğinden veya iki dış bilezikle tek iç bileziğinden ibarettir. Dört sıralı konik makaralı rulmanlar, münavebeli, yakınsayan ve ıraksayan olmak üzere dört sıradan ibarettir.

Konik makaralı rulmanların çoğu, alaşım çeliğinden veya düşük karbonlu çelikten yapılır. Bazı uygulamalar için, dış yüzeyi sertleştirilmiş veya kesitine sertleştirilmiş yüksek karbonlu ve yatak nitelilkli çelik kullanma gereksinimi vardır. Yüksek karbonlu çeliğin karbonlaması gerekli değildir ve indüksiyon ısıtmayı uygulayarak dış yüzeyi sertleştirilmesi veya klasik sertleşme metotlarını uygulayarak çeliğin kesitine sertleştirilmesi mümkündür. Düşük karbonlu çelik kullanıldığında, silindirik makaralı rulman işlenince, yüke dayanabilecek sertlikte kabuk oluşturacak derinlik kadar karbon katılır. Karbon ve alaşımların katması, sert ve yorulmaya dirençli kabukla sağlam ve esnek yatak çekirdeğinin uygun birleştiriminin oluşmasını temin eder.

Konik makaralı rulman seçiminde dikkat edilecek en önemli parametreler, oyuk boyutu ve dış çaptır. Rulman oyuğunun boyutu rulmanın en küçük boyutudur. Dış çapını hesaplarken, yatak mahfazası varken dahil edilir ancak flanşı dahil edilmez. Konik makaralı rulmanlar için başka önemli olan parametreler, tüm genişlik, nominal hız (yağ), statik eksenel yük, statik radyal yük, dinamik eksenel yük ve dinamik radyal yüktür. Statik eksenel ve radyal yükler, kalıcı şekil değişikliği olmadan rulmanın dayanabildiği azami eksenel ve radyal yüklerdir. Dinamik eksenel ve radyal yükler ise, iç bileziğin milyon devir sayısı olan rulman nominal ömrü süresinde teorik olarak sabit dış bilezikleri olan özdeş rulmanlar grubunun dayanabildiği hesaplanmış eksenel ve radyal yüklerdir.

Bearing 3D
FAQ

Koyo rulmanları nerede üretiliyor?

Tüm dünyada JTEKT’nin 61 üretim tesisi vardır (direksiyon sistemler, güç aktarma sistemi parçalar, imalat makineler ve rulmanlar). Koyo rulmanlarımız ise aşağıda yazılan tesislerde üretilmektedir:

Japonya: 5 tesis
Asya ve Okyanusya: 8 tesis
Avrupa: 7 tesis
Kuzey ve Güney Amerika: 1 tesis

You may communicate us your personal data in the frame of using our website. JTEKT Europe Bearings B.V. and its affiliates undertake to comply with the European General Data Protection Regulation (GDPR May 25th 2018) and shall process your data in compliance with GDPR. In case, you would like to proceed with your rights (refusal, information, access, erasure, restriction, portability), you can send a request to dpo.jeo@jtekt.eu. Our privacy policy is available at: www.jtekt.co.jp/e/privacy3.html

I understand