tr

BY PRODUCT

Silindirik makaralı rulmanlar

Tek, çift ve dört sıralı modelleri mevcut.

Tek, çift ve dört sıralı modelleri mevcut.

Sıkma bilezikleri, koşut ve konik delikleri, yağlama delikleri ve kanallarının olması bu tip rulmanların belirleyici özellikleridir. Makara ve yuvarlanma yolları arasında çizgisel temas olduğu için yüksek radyal yükü taşıma kapasitesine sahiptir. Silindirik makaralı rulmanlarımız hem yüksek radyal yükler hem yüksek çarpma yükleri için uygundur.

Silindirik makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükler ve orta eksenel yükler taşıma kapasitesine sahiptir. Silindirik şeklinde, ancak gerçek silindir olmayan makaraları var. Bunun yerine, gerilme yığılmasını azaltmak için makaraları fıçı veya ucu açık şeklindedir. Bu özel geometriye dayanarak tasarlanmış olduğu için, düşük sürtünmeyi temin eder ve yüksek hızla çalışan mekanizmalar için uygundur. Genellikle silindirik makaralı rulmanları, RBEC-5 gibi hassasiyete göre sınıflandırılır. RBEC sınıflandırma sistemi Roller Bearing Engineers Committee (Rulmanlı Yatak Mühendisleri Komitesi) tarafından oluşturulmuş. RBEC ölçütleri hassasiyet ve tolerans parametrelerini betimler. RBEC ölçütünün yükselmesi rulmanın tolerans kapasitesinin daha sınırlı olması anlamına gelir. Genellikle silindirik makaralı rulmanlara, aynı zamanda soğutucu görevini gören yağ ile yağlama uygulanıyor.

Silindirik makaralı rulmanların çogu, alaşım çeliğinden veya düşük karbonlu çelikten yapılır. Bazı uygulamalar için, dış yüzeyi sertleştirilmiş veya kesitine sertleştirilmiş yüksek karbonlu ve yatak nitelilkli çelik kullanma gereksinimi vardır. Yüksek karbonlu çeliğin karbonlaması gerekli değildir ve indüksiyon ısıtmayı uygulayarak dış yüzeyi sertleştirilmesi veya klasik sertleşme metotlarını uygulayarak çeliğin kesitine sertleştirilmesi mümkündür. Düşük karbonlu çelik kullanıldığında, silindirik makaralı rulman işlenince, yüke dayanabilecek sertlikte kabuk oluşturacak derinlik kadar karbon katılır. Karbon ve alaşımların katması, sert ve yorulmaya dirençli kabukla sağlam ve esnek yatak çekirdeğinin uygun birleştiriminin oluşmasını temin eder.

Silindirik makaralı rulman seçiminde dikkat edilecek en önemli parametreler, oyuk boyutu ve dış çaptır. Rulman üretimi sektöründe, metrik çaplı delikleri olan silindirik makaralı rulmanlar için standart sayılama dizgesi kullanılır. Rulman oyuğunun 04’lük ve yukarı boyutlarını 5 ile çarpararak rulman oyuğunun iç çapının milimetrelik birimini edinmek mümkün. Silindirik makaralı rulmanın dış çapına, yatak mahfazası varken dahil edilir ancak flanşı dahil edilmez. Silindirik makaralı rulmanlar için başka önemli olan parametreler, tüm genişlik, nominal hız (yağ), statik eksenel yük, statik radyal yük, dinamik eksenel yük ve dinamik radyal yüktür. Statik eksenel ve radyal yükler, kalıcı şekil değişikliği olmadan rulmanın dayanabildiği azami eksenel ve radyal yüklerdir. Dinamik eksenel ve radyal yükler ise, iç bileziğin milyon devir sayısı olan rulman nominal ömrü süresinde teorik olarak sabit dış bilezikleri olan özdeş rulmanlar grubunun dayanabildiği hesaplanmış eksenel ve radyal yüklerdir.

Silindirik makaralı rulmanlar çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Örnekler arasında madencilik, petrol üretimi, güç üretimi, güç aktarımı, çimento işlemesi, agrega kırma, metal geri dönüşümü bulunur. Bazı silindirik makaralı rulmanlar, briketleme makineleri, reçine karıştırma makineleri, hadde makineleri, döner kurutucular, kağıt hamuru ve kağıt endüstrisine ait makinelerde kullanılır. Başka modelleri inşaat endüstrisi, kırma makineleri, elektrik motorları, üfleyici ve vantilatörler, dişli ve tahrik mekanizmaları, plastik üretimindeki makineler, işleme makineleri, cer motorları ve pompolarda kullanmak mümkündür.

Silindirik makaralı rulmanlarda, makaraları ve yuvarlanma yolları arasında çizgisel temas olduğu için yüksek radyal yükü taşıma kapasitesine sahiptir. Bu rulmanlar hem yüksek radyal hem yüksek çarpma yükleri olan mekanizmalar için uygundur. Yapı açıdan çok yüksek hassasiyetli işlemeye uygun olduğundan, yüksek devirlerle çalışan mekanizmalar için avantajlıdır. Ayırt edilebilir iç ve dış bilezikleri takma ve sökme işlemlerini kolaylaştırır.

Bearing 3D
FAQ

Eğik bilyalı rulman nedir?

Eğik bilyalı rulmanda eksenel asimetrik yuvarlanma yolu vardır. Eksenel yükler rulmanın içinden düz bir şekilde geçmekle beraber, radyal yükler eğik yolla geçmektedir. O eğik yolun, yuvarlanma yolunu eksenel bir şekilde ayırmaya eğilimi vardır. Böylece, hem diş hem de iç yuvarlanma yolların temas açışı aynıdır. Eğik rulmanlar birleşmiş yüklerle birlikte (hem radyal hem de eksenel yönlü) daha iyi çalışmakta. Rulmanın temas açısı ise verilen yüklerin miktarlarına uyumlu olmalıdır. Temas açısı arttıkça (standart olarak 10 ve 45 derece arasındadır) rulmanın da eksenel yüke karşı direncı artar, fakat aynı zamanda radyal yükleme kapasitesi azalır. Türbin, jet motoru ya da dişcilik aletler gibi yüksek hız uygulamalarda, rulman içindeki bilyalar tarafından oluşturan merkezkaç kuvvetler iç ve dış yuvarlanma yollarındaki temas açısını değiştirmekte. Bu tip uygulamalarda yoğunluğu az olduğu için (çeliğin %40 yoğunluğu) silisyum nitrür gibi seramik maddeler sıkca kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklık içinde çok iyi çalışıp, merkeckaç kuvveti oldukça azaltır. Onlar rulman çeliği gibi aşınıyor, o yüzden çatlama ya da kırma çok az karşılanan bir durum. Eğik bilyalı rulmanlar çoğu bisikletlerde, esasen onların direksiyon rulmanında kullanılır, çünkü onları hem radyal hem de eksenel yükler etkilemektedir.Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız „Ürünler”

You may communicate us your personal data in the frame of using our website. JTEKT Europe Bearings B.V. and its affiliates undertake to comply with the European General Data Protection Regulation (GDPR May 25th 2018) and shall process your data in compliance with GDPR. In case, you would like to proceed with your rights (refusal, information, access, erasure, restriction, portability), you can send a request to dpo.jeo@jtekt.eu. Our privacy policy is available at: www.jtekt.co.jp/e/privacy3.html

I understand